Πρόγραμμα

Αρχική  /  Πρόγραμμα

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα δίδακτρα και τις διαφορετικές επιλογές εξόφλησής τους, ή για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση χρειαστείτε.


Πρόγραμμα 2021 – 2022

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκ.

Σάββατο

Babies

  16:15 – 17:00   16:15 – 17:00    

Pre-Primary

  17:00 – 18:00   17:00 – 18:00    

Primary

16:30 – 17:30   16:30 – 17:30      

Grade 1

17:30 – 18:30   17:30 – 18:30      

Grade 2

  18:00 – 19:00   18:00 – 19:00    

Grade 3

18:30 – 19:30   18:30 – 19:30      

Grade 5

  19:00 – 20:00   19:00 – 20:00    

Intermediate Foundation

  20:00 – 21:00     20:00 – 21:00  

Intermediate

19:30 – 20:30   19:30 – 20:30     11:15 – 12:45

Advanced I

    20:30 – 22:00 20:00 – 21:30   12:45 – 14:15

Advanced II

    20:30 – 22:00 20:00 – 21:30   16:00 – 17:30

Stretching & Progressing Ballet Technique

          14:30 – 16:00

Σύγχρονο 1

        17:00 – 18:00  

Σύγχρονο 2

        18:00 – 19:00  

Σύγχρονο 3

        19:00 – 20:00  

Σύγχρονο 4

20:30 – 22:00       21:00 – 22:30  

Dance Stretching

     10:00 – 11:00    10:00 – 11:00  

Μπαλέτο
Αρχαρίων Ενηλίκων 

          10:00 – 11:00

Σύγχρονο
Αρχαρίων Ενηλίκων

        16:00 – 17:00  

Κατεβάστε το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα δίδακτρα και τις διαφορετικές επιλογές εξόφλησής τους, ή για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση χρειαστείτε.


Πρόγραμμα 2020 – 2021

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκ.

Σάββατο

Babies

  16:15 – 17:00   16:15 – 17:00    

Pre-Primary

  17:00 – 18:00   17:00 – 18:00    

Primary

16:30 – 17:30   16:30 – 17:30      

Grade 1

17:30 – 18:30   17:30 – 18:30      

Grade 2

  18:00 – 19:00   18:00 – 19:00    

Grade 3

18:30 – 19:30   18:30 – 19:30      

Grade 5

  19:00 – 20:00   19:00 – 20:00    

Intermediate Foundation

19:30 – 20:30 20:00 – 21:00 19:30 – 20:30 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00  

Intermediate

  20:00 – 21:00   20:00 – 21:00   11:00 – 12:30

Advanced I

      15:30 – 17:00   12:30 – 14:00

Advanced II

    20:30 – 22:00     15:30 – 17:00

Repertoire & Stretching

          14:00 – 15:30

Σύγχρονο 1

        17:00 – 18:00  

Σύγχρονο 2

        18:00 – 19:00  

Σύγχρονο 3

        19:00 – 20:00  

Σύγχρονο 4

20:30 – 22:00       21:00 – 22:30  

Dance Stretching

     10:00 – 11:00    10:00 – 11:00  

Μπαλέτο
Αρχαρίων Ενηλίκων 

          10:00 – 11:00

Σύγχρονο
Αρχαρίων Ενηλίκων

        16:00 – 17:00  

Κατεβάστε το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς