Στην σχολή μας υπάρχουν τμήματα κλασικού μπαλέτου για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα!

  • Μουσικοκινητική αγωγή, για παιδιά από 3 έως 6 ετών
  • Grades 1-5, για παιδιά από 6 -10 ετών
  • Intermediate & Advanced ballet, για παιδιά από 10 ετών και για ενήλικες
  • Αρχάριο μπαλέτο ενηλίκων
  • Προετοιμασία για επαγγελματικές σχολές χορού, από επίπεδο Intermediate και πάνω
  • Certificate for Ballet Teaching Studies (Royal Academy of Dance), από επίπεδο Intermediate και πάνω

Στα περισσότερα μαθήματα του κλασικού μπαλέτου ακολουθούμε το σύστημα της Royal Academy of Dance, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως με αντικείμενο την εκπαίδευση στον χορό και σκοπό την διάδοσή του.

Η Royal Academy of Dance (RAD)

Η Royal Academy of Dance ιδρύθηκε το 1920 με στόχο να θέσει βάσεις για τη διδασκαλία του χορού στη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα εκπροσωπείται πλέον σε 79 χώρες ενώ αριθμεί 14.000 μέλη παγκοσμίως.

Επιλέξαμε την RAD για το ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών που παρέχει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ενός χορευτή από την ηλικία των τεσσάρων ετών ως και τα επαγγελματικά επίπεδα. Η δομή της ύλης είναι άριστη και βασίζεται στην  ηλικία και την ανατομία του κάθε μαθητή ενώ παράλληλα καλλιεργείται η μουσικότητα και η αίσθηση της παρουσίασης.

Η RAD παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους σπουδαστές του κλασικού μπαλέτου να συμμετέχουν σε εξετάσεις ώστε να μπορούν να πιστοποιούν τις γνώσεις τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις, πέρα από την τεχνική ικανότητα, εστιάζουν στη δημιουργικότητα και τη μουσικότητα ενώ το σύστημα βαθμολόγησης παρέχει ευκαιρίες για διαρκή πρόοδο και επίτευξη των στόχων των μαθητών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις δίνει στους μαθητές το απαραίτητο κίνητρο για συνεχή βελτίωση, καθώς και την αίσθηση ότι ολοκλήρωσαν ένα κύκλο σπουδών. Τα διπλώματα στα υψηλότερα επίπεδα αποτελούν σημαντικό κριτήριο στον χώρο του κλασικού μπαλέτου παγκοσμίως και αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια και σχολές που εξειδικεύονται στον χορό.

Δείτε το φετινό πρόγραμμα σπουδών και επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξουμε από κοινού το κατάλληλο για εσάς τμήμα.