Φωτογραφίες από ανοιχτά μαθήματα που έχουν γίνει στην σχολή μας τα τελευταία χρόνια.

Categories: Σχολή