Μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά από 3 έως 6 ετών στην σχολή χορού School of Dance στην Κηφισιά

Μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά από 3 έως 6 ετών στην σχολή χορού School of Dance στην Κηφισιά

Μουσικοκινητική αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στόχος μας είναι μέσα από τη δημιουργική συμμετοχή των παιδιών να καλλιεργήσουμε την αντίληψή τους για το σώμα τους, τον ρυθμό, το χώρο και τα εκφραστικά μέσα που διαθέτουν.

Οι ασκήσεις της τεχνικής, που προετοιμάζουν τα παιδιά για το κλασικό μπαλέτο, είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες αυτής της ηλικίας, και σύμφωνα με to σύστημα της Royal Academy of Dance δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίζουν το ενδιαφέρον τους, να διεγείρουν τη φαντασία, να καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, την πειθαρχία και την φυσική αντοχή.

Στην σχολή μας λειτουργούν τρία διαφορετικά τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με την ηλικία τους, ώστε να συμμετέχουν πάντα στο κατάλληλο για την ηλικία και την σωματική και πνευματική ανάπτυξή τους τμήμα. Συγκεκριμένα:

  • Τμήμα Babies για παιδιά από 3 – 4 ετών, σύμφωνα με το πρόγραμμα “Dance to your own tune ” της Royal Academy of Dance

Στα μαθήματα αυτά ξεκινάμε την καλλιέργεια της κιναισθησίας, της μουσικότητας και της δημιουργικής σκέψης των παιδιών ενώ παράλληλα τους δίνουμε τη δυνατότητα να εκφραστούν και να συνεργαστούν με την ομάδα τους. Για να το πετύχουμε αυτό δημιουργούμε μικρές ιστορίες στις οποίες τα παιδιά λαμβάνουν διάφορους ρόλους και μέσα από αυτές εισάγουμε και τις βάσεις για τα πρώτα βήματα του κλασικού μπαλέτου.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για την τάξη του Pre Primary.

  • Τμήμα Pre-Primary για παιδιά από 4 – 5 ετών, σύμφωνα με το σύστημα της Royal Academy of Dance.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεκινούν να μαθαίνουν τις βασικές κινήσεις και  θέσεις του κλασικού μπαλέτου. Καλλιεργείται ο συντονισμός και ο έλεγχος του σώματος σε σχέση με τα μουσικά ερεθίσματα καθώς και η φυσική αντοχή. Η δημιουργική φαντασία και η ενεργή συμμετοχή των παιδιών παίζει μεγάλο ρόλο στα μαθήματα. Ενθαρρύνουμε την έκφραση και την αυτοπειθαρχεία, ενώ τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν τόσο ως μέλη της ομάδας όσο και ως ανεξάρτητες μονάδες.

  • Τμήμα Primary για παιδιά από 5 – 6 ετών, σύμφωνα με το σύστημα της Royal Academy of Dance.

Τα παιδιά επιχειρούν σταδιακά να συνδυάσουν πιο σύνθετες κινήσεις ενώ η δημιουργικότητα και η φαντασία εξακολουθούν να παίζουν βασικό ρόλο στα μαθήματα. Η μουσικότητα και η καλλιτεχνική έκφραση εξελίσσονται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Μέχρι το τέλος της χρονιάς τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για να παρακολουθήσουν τις τάξεις των Grades και να συμμετάσχουν, αν το επιθυμούν στις εξετάσεις της Royal Academy of Dance που διεξάγονται στη σχολή μας.

Ενημερωθείτε για το φετινό πρόγραμμα μαθημάτων.