Οι μαθήτριες της σχολής μας συμμετέχουν στις εξετάσεις της Royal Academy of Dance.

Οι μαθήτριες της σχολής μας συμμετέχουν στις εξετάσεις της Royal Academy of Dance.

 

Κάθε χρόνο δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές τάξεων κλασικού μπαλέτου Grades 1-5, Intermediate και Advanced να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Royal Academy of Dance που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Βρετανικό Συμβούλιο και λαμβάνουν χώρα είτε στη σχολή μας, που αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο της RAD, είτε σε ειδικό εξεταστικό κέντρο.

Graded examinations

Εξετάσεις τάξεων Grades 1-5

Τα παιδιά χαίρονται την παρουσίαση της ύλης που έχουν διδαχτεί όλη τη χρονιά σε μια εξετάστρια της RAD από την οποία αξιολογούνται για την τεχνική, τη μουσική και χορευτική τους πρόοδο.

Παρόλο που οι εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικές όλα τα παιδιά αποκομίζουν ωριμότητα και παιδαγωγική πειθαρχία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή προσφέρει αυτοπεποίθηση και επιβεβαίωση της προσπάθειας των μαθητών. Άλλωστε η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές σημαίνει πως οι μαθητές δημιουργούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να παρακολουθήσουν το επόμενο, πιο απαιτητικό τμήμα. Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν αναλυτικά αποτελέσματα και πιστοποιητικό σπουδών από την RAD.

Ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν καταφέρει λόγω απουσιών ή σωματικών δυσκολιών να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να πάρουν μέρος στις εξετάσεις δεν εξαιρούνται από τη διαδικασία, αλλά προβάλουν τη δουλειά τους σε «Τάξη Παρουσίασης» που δε διαφέρει διαδικαστικά σε τίποτα από τις εξετάσεις.

 

 

Vocational examinations

Εξετάσεις τάξεων Intermediate & Advanced

Οι μαθητές που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις λαμβάνουν αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικό σπουδών από την RAD. Τα πιστοποιητικά σπουδών, ιδιαίτερα σε αυτά τα επίπεδα, παρέχουν στους μαθητές μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεων τους στο κλασικό μπαλέτο.

Αυτή η πιστοποίηση μπορεί να φανεί χρήσιμη στη συμπλήρωση αίτησης για συμμετοχή σε εξετάσεις ανώτερων επαγγελματικών σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και σε σεμινάρια της RAD ή άλλων οργανισμών.